PRAVNO OBVESTILO

Blagovne znamke tretjih oseb, prikazane na spletni strani, niso last družbe Pinocchio d.o.o. in se na spletni strani uporabljajo izključno za prikaz aplikacije logotipa na izdelkih. Ideje in koncepti, vsebovani na spletni strani, so izključna last družbe Pinocchio d.o.o.. Prejemniku se prepoveduje, da bi koncepte, izdelane idejne zasnove in rešitve, avtorska dela in druga dela, ki so vsebovana na spletni strani, uporabil sam ali preko povezanih oseb, ali jih posredoval in odplačno ali neodplačno prepuščal v uporabo tretjim osebam brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Pinocchio d.o.o. oziroma brez naprej sklenjene pisne pogodbe s podjetjem Pinocchio d.o.o.. Prejemnik, ki ravna v nasprotju z zgoraj navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.